Home

Onze missie is om kwetsbare, kansarme kinderen te ondersteunen met goed onderwijs en een goede vervolgopleiding, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en onafhankelijke mensen. Mensen met een leven vol kansen en mogelijkheden, die een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Stichting Future for Peace werkt in Entebbe, Oeganda in Afrika en steunt onder andere een arm gezin (zie ons blog) en een weeshuis, het Malayaka House (www.malayakahouse.com) Kinderen krijgen hier een veilig en warm tehuis en zowel een school- als beroepsopleiding.

Wij zijn een kleinschalige stichting en doordat 2 bestuursleden als stewardess werkzaam zijn bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij, kunnen wij onze projecten zeer regelmatig bezoeken. Op deze manier blijft er niets aan de strijkstok hangen.