Home

Onze missie is om kwetsbare, kansarme kinderen te ondersteunen met goed onderwijs en een goede vervolgopleiding, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en onafhankelijke mensen. Mensen met een leven vol kansen en mogelijkheden, die een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Stichting Future for Peace steunt kansarme kinderen in Oeganda, Afrika. Daarnaast ondersteunt de stichting 2 projecten in Oeganda: het Malayakahouse (www.malayakahouse.com) en Wake up Ugandan Children’s Foundation, https://wuo.chayns.net 

Onze stichting is kleinschalig. 2 bestuursleden zijn stewardess bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij en zij bezoeken regelmatig onze projecten, gemiddeld 12 keer per jaar. Hierdoor kunnen we de ontwikkeling van onze kinderen van dichtbij volgen. Bovendien hebben we in Oeganda mensen die de  kinderen begeleiden en het contact  met de scholen onderhouden.

Onze bestuursleden doen hun werk voor de stichting geheel belangeloos. Alle giften die wij ontvangen, worden volledig gebruikt voor het onderwijs van onze kinderen. 

FFP helpt kinderen met een school- en beroepsopleiding, schooluniform, boeken, schrijfgerei. Goed onderwijs is duur in Oeganda. Daardoor zijn er veel kinderen die niet naar school kunnen of de school vroegtijdig moeten verlaten. Wij willen ze helpen en daarvoor hebben wij jullie nodig!