Beleidsplan 2022

Future for Peace is een stichting die het mogelijk maakt om kansarme kinderen uit Oeganda goed onderwijs en een vervolgopleiding te geven, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en onafhankelijke mensen. Mensen met een leven vol kansen en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Future for Peace is een kleinschalige en zeer doeltreffende stichting. Wij gaan zelf een aantal keren per jaar naar Oeganda. Ons streven is om zoveel mogelijk donateurs en fondsen te werven zodat wij meer kinderen in Oeganda kunnen ondersteunen met het volgen van onderwijs. Uitgangspunt voor het opnemen van een kind in ons programma is, dat wij het kind de gehele schoolperiode of tijdens de gehele beroepsopleiding financieel kunnen helpen. Het geld gaat niet naar de ouders maar rechtstreeks naar school. 

Naast de individuele kansarme kinderen ondersteunen wij ook een weeshuis in Entebbe, het Malayakahouse (www.malayakahouse.com). Dit weeshuis is in 2005 opgericht door de Amerikaan Robert Fleming, die tijdens een vakantie in Oeganda zich het lot van de kinderen daar aantrok en besloot een weeshuis op te richten. Hier vinden nu 36 kinderen een veilig, liefdevol onderdak. Kinderen, die verlaten zijn door hun ouders of wees zijn geworden. Om deze groep kinderen naar school te kunnen laten gaan, te kleden, te voeden en te verzorgen is jaarlijks een groot bedrag aan geld nodig. 

Sinds kort steunen wij ook Wake up Ugandan Children’s Foundation (WUCF): www.wuo.chayns.net Deze stichting is opgericht door Ayazika Moses om kinderen, die wees zijn of arm, te helpen met scholing en sport.

Onze donateurs ontvangen minimaal één keer per jaar een nieuwsbrief van onze stichting.