Home

Onze missie is om kwetsbare, kansarme kinderen te ondersteunen met goed onderwijs en een goede vervolgopleiding, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en onafhankelijke mensen. Mensen met een leven vol kansen en mogelijkheden, die een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Stichting Future for Peace steunt kansarme kinderen in Oeganda, Afrika. Daarnaast ondersteunt de stichting een weeshuis in Oeganda, het Malayakahouse (www.malayakahouse.com). Kinderen krijgen hier een veilig en warm tehuis en zowel een school- als beroepsopleiding.

Onze stichting is kleinschalig. 2 bestuursleden zijn stewardess bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij en zij bezoeken regelmatig onze projecten (in 2016 13 keer). Op deze manier blijft er niets aan de strijkstok hangen.