Bevolking en religie

De bevolking van Oeganda behoort tot een van de jongste van de wereld. Ongeveer de helft van de inwoners is jonger dan 15 jaar. Er zijn dus relatief veel kinderen en relatief weinig ouderen.

Hoewel de Oegandese economie de laatste jaren goed vooruit gaat, behoort het land nog altijd tot een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de Oegandese bevolking leeft onder de armoedegrens en kan niet of nauwelijks in de dagelijkse levensbehoeften voorzien.

De belangrijkste religie in Oeganda is het christendom. Deze groep valt uiteen in katholieken en anglicanen (door de Britse kolonisatie). Ongeveer 80 % procent van de bevolking is christen en gaat naar de kerk. Een klein deel is moslim en er zijn ook nog Afrikaanse stammen met hun eigen geloof.

De officiële taal van Oeganda is Engels en daarnaast worden er Luganda, Swahili en vele lokale talen gesproken.