Basisgegevens

Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Future for Peace
Telefoonnummer: 020-7721002
K.v.K.: 64467686
RSIN/Fiscaal nummer: 855678586

Website adres: www.futureforpeace.nl
E-mail: info@futureforpeace.nl

Adres: Nigellestraat 90
Postcode: 1032 BR
Plaats: Amsterdam

Postadres: Weeshuiswal 6
Postcode: 4116 BR
Plaats: Buren

Verantwoording

Bestuur

Voorzitter: van Hoven, Maria Cornelia
Secretaris: van Pol – Cambier van Nooten, Charlotte Nicolasina Ingrid
Penningmeester: Margarita, Jubert José
Lid: de Wit – Jonker, Agnes Maria

Beloningsbeleid:

Het bestuur ontvangt geen beloning, de gemaakte kosten kunnen worden vergoed.