Beleidsplan 2023/2024

Future for Peace is een stichting die het mogelijk maakt om kansarme kinderen uit Oeganda goed onderwijs en een vervolgopleiding te geven, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en onafhankelijke mensen. Mensen met een leven vol kansen en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Future for Peace is een kleinschalige en zeer doeltreffende stichting. Wij gaan zelf een aantal keren per jaar naar Oeganda. Ons streven is om zoveel mogelijk donateurs en fondsen te werven zodat wij meer kinderen in Oeganda kunnen ondersteunen met het volgen van onderwijs. Uitgangspunt voor het opnemen van een kind in ons programma is, dat wij het kind de gehele schoolperiode of tijdens de gehele beroepsopleiding financieel kunnen helpen. Het geld gaat niet naar de ouders maar rechtstreeks naar school.

Naast de individuele kansarme kinderen ondersteunen wij ook het project van Wake up Ugandan Children’s Foundation (WUCF): https://wakeupuganda.org/  Deze stichting is opgericht door Ayazika Moses om kinderen, die wees zijn of arm, te helpen met scholing en sport. Meer dan 50 kinderen krijgen hier scholing, een veilig onderdak, voeding, medische hulp en verdere ondersteuning. Bovendien is er een zeer succesvolle voetbal- en sportopleiding opgericht. Dit project heeft hiervoor jaarlijks een groot bedrag aan geld nodig. Onze stichting wil WUCF vanuit Nederland zoveel mogelijk steun bieden door fondsen, sponsoren en donateurs te werven en projecten voor hen te realiseren zoals onder andere een bibliotheek.  

Onze donateurs ontvangen minimaal één keer per jaar een nieuwsbrief van onze stichting.