Beleidsplan 2016/2017

Future for Peace is een stichting die het mogelijk maakt dat kwetsbare, kansarme kinderen uit Oeganda goed onderwijs en een goede vervolgopleiding kunnen volgen, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en onafhankelijke mensen. Mensen met een leven vol kansen en mogelijkheden die een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap.

Future for Peace is een kleinschalig en zeer doeltreffend project. Wij gaan zelf een aantal keren per jaar naar Oeganda. Als beginnende stichting is ons streven om de komende tijd zoveel mogelijk donateurs en fondsen te werven zodat wij meer kinderen in Oeganda kunnen ondersteunen met het volgen van onderwijs. Uitgangspunt voor het opnemen van een kind in ons programma is, dat wij het kind de gehele schoolperiode of tijdens de gehele beroepsopleiding financieel kunnen ondersteunen. Het geld gaat niet naar de ouders maar rechtstreeks naar school. Goed onderwijs in Oeganda is duur, de kosten zijn gemiddeld 1000 Euro per kind per jaar.

Naast de individuele kansarme kinderen ondersteunen wij ook een weeshuis in Entebbe, het Malayakahouse (www.malayakahouse.com). Dit weeshuis is in 2005 opgericht door de Amerikaan Robert Fleming, die tijdens een vakantie in Oeganda zich het lot van de kinderen daar zo aantrok dat hij besloot een weeshuis op te richten. Hier vinden nu 36 kinderen een veilig, liefdevol onderdak. Kinderen, die verlaten zijn door hun ouders of wees zijn geworden. Om deze groep kinderen naar school te kunnen laten gaan, te kleden, te voeden en te verzorgen is jaarlijks een groot bedrag aan geld nodig. Onze stichting wil het Malayakahouse financieel zoveel mogelijk steunen door acties te organiseren en fondsen en donateurs te werven.

Onze donateurs ontvangen minimaal één keer per jaar een nieuwsbrief van onze stichting.