Oeganda

Algemeen

Oeganda is een land op de evenaar in Oost-Afrika. De hoofdstad is Kampala. Hier is de regering gehuisvest. Entebbe, de stad waar onze stichting actief is, ligt op 40 km afstand van de hoofdstad, aan het Victoriameer. Het meer is het grootste meer van Afrika.

Kaart en vlag van Oeganda

oeganda        oeganda_2        oeganda_3

Bevolking en religie

De bevolking van Oeganda behoort tot een van de jongste van de wereld. Ongeveer de helft van de inwoners is jonger dan 15 jaar. Er zijn dus relatief veel kinderen en relatief weinig ouderen.

Hoewel de Oegandese economie de laatste jaren goed vooruit gaat, behoort het land nog altijd tot een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de Oegandese bevolking leeft onder de armoedegrens en kan niet of nauwelijks in de dagelijkse levensbehoeften voorzien.

De belangrijkste religie in Oeganda is het christendom. Deze groep valt uiteen in katholieken en anglicanen (door de Britse kolonisatie). Ongeveer 80 % procent van de bevolking is christen en gaat naar de kerk. Een klein deel is moslim en er zijn ook nog Afrikaanse stammen met hun eigen geloof.

De officiele taal van Oeganda is Engels en daarnaast worden er Luganda, Swahili en vele lokale talen gesproken.

hoofd       brommers

Onderwijs

In Oeganda gaat 94% van de kinderen naar de lagere school maar alleen 67% maakt deze ook af en maar 24% van de kinderen gaat naar het voortgezet onderwijs.

In Oeganda geldt er een leerplicht en moeten alle kinderen naar de basisschool. Door de basisscholen gratis te maken, wil de overheid het voor iedereen mogelijk maken om naar school te kunnen gaan. Om dit te bereiken heeft Oeganda in 1996 een universele basisschool opleiding opgezet, de Universal Primary Education (UPE). Maar ondanks een belangrijke vooruitgang in het basisonderwijs kampt de overheid nog steeds met talrijke problemen op het vlak van infrastruktuur, een tekort aan leraren en lesmaterialen. Er zijn ook te weinig scholen om het groeiend aantal leerlingen aan te kunnen. Niet zelden zitten er 100 leerlingen in een klas. Voor families die in extreme armoede leven is zelfs de lagere school nog te duur. Dit komt doordat gezinnen voor uniformen, boeken, schriften, de lunch en het vervoer moeten betalen.

Voor het voortgezet onderwijs moet wel schoolgeld betaald worden. Omdat de overheid van Oeganda het belangrijk vindt dat leerlingen naar het voortgezet onderwijs kunnen wordt het Universal Secondary Education (USE) ingevoerd zodat in het voortgezet onderwijs ook steeds meer scholen gratis zijn. Een schooljaar is opgedeeld in 3 trimesters (terms) en na elk trimester krijgen de leerlingen een rapport. Het schooljaar begint in januari/februari.

Het onderwijs in Oeganda bestaat uit 4 niveau’s:

. Prepatory school of pre-school (kleuterschool)voor kinderen vanaf 4 jaar.

. Primary school (basisschool) voor kinderen vanaf een jaar of 6, de klassen lopen van P1 (Primary 1) – P7 (Primary 7). Aan het eind van P7 doen de kinderen een examen, het Primary Leavers Exam.

. Secondary school (Voortgezet onderwijs) klas S1 t/m S4 is de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dit wordt ook wel het Ordinary level of O-level genoemd. S4 wordt met een examen afgesloten. De meeste kinderen stoppen dan of kiezen voor een vakopleiding. De bovenbouw van het voortgezet onderwijs bestaat uit de klassen S5 t/m S6 en is het Advanced level of A-level. Kinderen kiezen hierna voor een beroepsopleing of als ze goede cijfers hebben voor de universiteit.

Een universitaire opleiding is duur en er bestaat geen studiebeursregeling. Leerlingen die willen gaan studeren moeten dus actief op zoek gaan naar sponsors.

(Bronnen: www.coop-africa.org www.ugandakitgumfoundation.com www.kibalestudents.org www.unicef.org/uganda )